Informace č.: 93 – 2023 (nová poradna ve Slaném)

  • 08.11.2023

Vážení přátelé, NRZP ČR rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství. Od 6. listopadu 2023 je zcela funkční nová poradna ve Středočeském kraji.

Jedná se o novou poradnu, která má sídlo ve Slaném a primárně je určena pro klienty ze Středočeského a Ústeckého kraje. V Ústeckém kraji dosud nemáme poradenství, ale vzhledem k dostupnosti se domníváme, že poradna bude sloužit mnoha klientům Ústeckého kraje. Poradna sídlí na adrese Fričova 199, Slaný. Poradna se nachází na dobře dostupném místě poblíž náměstí. Na uvedenou poradnu se můžete obrátit v rámci odborného sociálního poradenství a sociální pracovnice bude připravena Vám s uvedenými dotazy pomoci.

Kontakt poradna NRZP ČR ve Slaném

Konzultační hodiny

Po – 8:00 – 12:00

Út – 8:00 – 12:00

St – 8:00 – 12:00, pouze objednaní klienti 13:00 – 17:00

Čt – 8:00 – 12:00

e-mail poradnaslany@nrzp.cz

tel.kontakt 605 918 252

 

Naším druhým cílem je, abychom poskytovali naše služby pro klienty co nejpohodlněji. V současné době, jsme zřídili terénní část odborného sociálního poradenství a tím rozšiřujeme naše stávající ambulantní služby poskytované v našich poradnách. Posláním terénní sociální práce je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Službu poskytujeme osobám, které nemají dovednosti a prostředky si pomoci samy. Přispíváme k tomu, aby tyto osoby dokázaly obtížnou životní situaci identifikovat, nalezly její řešení, dokázaly ji řešit vlastními silami a lépe se orientovaly ve svých právech a povinnostech.

Činnosti a kroky, které směřují k řešení klientova problému, vykonáváme vždy s jeho vědomím, na řešení své situace se vždy podílí v maximální možné míře. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přirozeném prostředí klienta, zejména v jeho domácnosti.

Základní výčet poskytovaných služeb:

  • Poskytovat informace o možnostech řešení tíživé situace. Klient je informován o možnostech řešení, současně jsou mu vysvětlena případná rizika spojená s jeho způsobem života.
  • Pomoci při řešení této situace. Jedná se o poradenství v některé z uvedených oblastí: bydlení, dluhy, nezaměstnanost, sociální dávky, rodinné problémy, trestní řízení. Je poskytnuta pomoc a podpora při jednání na úřadech, pomoc s listinami, doporučení a zprostředkování dalších služeb.
  • Aktivně zapojit klienta do nalezení řešení. Pracovník podněcuje klienta k aktivitě, identifikují a rozdělí si úkoly, které vedou k naplnění obsahu spolupráce.
  • Naučit ho podobnou situaci zvládnout v budoucnu samostatně. Cílem je nevytvářet závislost klienta na službě, ale naučit ho v průběhu spolupráce postupům a dovednostem, které i po jejím skončení může samostatně použít.
  • Zprostředkovat další odbornou pomoc. Na řešení se často podílí další instituce nebo organizace.

Zpočátku se snažíme především zamezit zhoršování sociální situace jednotlivce. Optimálním cílovým stavem je pak zlepšení klientových sociálních dovedností, jeho životní úrovně a spokojenosti.

Komu je služba určena?

Terénní sociální práce je určena osobám se zdravotním postižením či seniorům, kteří díky svému zdravotnímu stavu by jen stěží byli schopni se dostavit osobně nebo nedisponují potřebným komunikačním zázemím, aby se s poradnou spojili.

Základní principy poskytování služby

  • Mlčenlivost: Sdělené osobní informace považujeme za důvěrné. Bez vědomí a souhlasu klienta je dále nešíříme – výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost.
  • Dobrovolnost: Službu poskytujeme na přání klienta a v rozsahu, který si sám zvolí. Spolupráci může bez udání důvodu kdykoliv ukončit.
  • Individuální přístup: Hledáme řešení podle konkrétní situace, respektujeme jedinečnosti každého člověka.
  • Zplnomocňování: Klienty vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podíleli na řešení své situace a nesli za ni odpovědnost.

 

Pokud jste v tíživé životní situaci, neváhejte a obraťte se s dotazem na naše poradny a kontaktujte pracovníky na našich pobočkách. Rádi vám poradíme a pomůžeme.

Poradna NRZP ČR v Praze

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

 266 753 427, 266 753 422 poradnanrzp@nrzp.cz

 

Poradna NRZP ČR v Brně

Cejl 892/32, 602 00 Brno

 542 214 110, 542 214 111, 736 751 214 poradnabrno@nrzp.cz

 

Poradna NRZP ČR v Ostravě

30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava

 596 110 282, 736 751 206 poradnaostrava@nrzp.cz

 

Poradna NRZP ČR v Olomouci

Slovenská 594/5, 779 00 Olomouc

 585 242 865, 736 751 210 poradnaolomouc@nrzp.cz

 

Poradna NRZP ČR v Pardubicích

K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice

 466 952 423, 736 751 217 poradnapardubice@nrzp.cz

 

Poradna NRZP ČR v Plzni

nám. Republiky 202/28, 301 00 Plzeň

 377 224 879, 736 751 204 poradnaplzen@nrzp.cz

 

Poradna NRZP ČR v Českých Budějovicích

Staroměstská 2608, 370 04 , České Budějovice

 383 134 006, 736 751 209 poradnacb@nrzp.cz, poradnacb2@nrzp.cz, poradnacb3@nrzp.cz

 

Poradna NRZP ČR v Liberci

Voroněžská 144, 460 01 Liberec

 731 504 057 poradnaliberec@nrzp.cz

 

Poradna NRZP ČR v Otrokovicích

Tř. Osvobození1388, 765 02 Otrokovice

 739 577 168 poradnaotrokovice@nrzp.cz

 

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/11/06/informace-c-93-2023-nova-poradna-ve-slanem/