Informace č.: 96 – 2023 (Vláda nesouhlasí se zvýšením příspěvku na péči)

  • 13.11.2023

Vážení přátelé, ve středu 8. listopadu 2023 projednala vláda náš návrh zákona o zvýšení příspěvku na péči, který podali poslanci ANO. Jedná se o sněmovní tisk 565.

Vláda nedoporučuje poslancům návrh zákona schválit. 

V odkaze pod textem vám posíláme usnesení vlády č. 826 a přílohu k tomuto usnesení. Příloha odůvodňuje stanovisko vlády.

Stanovisko vlády považujeme za velmi plytké a trochu nepochopitelné. Vláda se ve svém stanovisku odvolává na skutečnost, že zvýšení příspěvku na péči není koncepčním opatřením ke změně financování sociálních služeb. Odvolává se také na to, že v současné době probíhají jednání o systémových změnách financování sociálních služeb.

Vláda je v rozporu se svým programovým prohlášením, kde, mimo jiné, uvádí, že podpoří rodinné pečující. Právě zvýšení příspěvku na péči je tím nejjednodušším způsobem podpory rodinných pečujících. Ministerstvo práce a sociálních věcí již dva roky připravuje systémovou změnu financování sociálních služeb a pan ministr M. Jurečka po celou dobu slibuje, že zároveň navýší příspěvky na péči. Ve stanovisku vlády je tudíž jasný rozpor, protože MPSV ČR neustále slibuje, že dojde ke zvýšení příspěvku na péči a vláda ve svém usnesení říká, že samotné zvýšení příspěvku na péči není součástí žádné koncepce.

Vláda ve svém stanovisku argumentuje tím, že by se nestihl zákon projednat do konce roku. To vůbec není pravda. Parlament je schopen, pokud je vůle, projednat zákon, jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu, během týdne. Předsednictvo NRZP ČR bude jednat o dalším postupu, ale je jisté, že se maximálně budeme snažit o to, aby zákon byl včas projednán. Držte nám palce a prosíme také, piště poslancům, že trváte na rychlém projednání poslaneckého návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 565. Pokud poslanci dostanou velké množství dopisů, je možné, že sami urychlí jednání.

Nezapomeňte ještě na podpisy po petici, ještě máme půl týdne čas.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/11/10/informace-c-96-2023-vlada-nesouhlasi-se-zvysenim-prispevku-na-peci/