Informace č.: 103 – 2023 (Tisková konference k podpoře zaměstnávání OZP)

  • 28.11.2023

Vážení přátelé, ve čtvrtek 23. 11. 2023 se uskutečnila společná tisková konference střechových organizací, kteří zastupují zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Společnou tiskovou konferenci jsme svolali, protože vláda vyjednává se sociálními partnery růst minimální mzdy od 1. ledna 2024, ale zatím vůbec nepřipravuje Nařízení vlády, kterým by navýšila příspěvek pro chráněné dílny. Všichni zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením se oprávněně obávají, že tento příspěvek nebude od 1. ledna 2024 navýšen, což jim může způsobit velký problém. Znamenalo by to, že tito zaměstnavatelé by museli propouštět svoje zaměstnance, a to logicky přednostně takové zaměstnance, kteří mají nejnižší produktivitu práce. V odkaze pod textem Vám posíláme tiskovou zprávu z této konference. Na konferenci bylo přítomno celkem hodně novinářů, tak lze očekávat, že politici si uvědomí, že je potřeba příspěvek navýšit.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/11/27/informace-c-103-2023-tiskova-konference-k-podpore-zamestnavani-ozp/