Informace č.: 42 – 2024 (Připomínky NRZP ČR k návrhům zákonů)

  • 14.05.2024

Vážení přátelé, vzhledem k závažnosti připravovaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se k projednávání připomínek sešly na společném jednání Komise NRZP ČR pro sociální politiku a Komise NRZP ČR pro legislativu.

Na základě vašich podnětů i dalších podnětů, které jsme obdrželi v rámci připomínkového řízení, vypracovaly Komise připomínky k návrhu zákona, které jsme zaslali na příslušné instituce. Považujeme za nutné vás se všemi připomínkami seznámit.

Komise současně projednaly návrh zákona o Dávce státní sociální pomoci, což je zcela nový zákon, který v sobě zahrnuje složku bydlení, služku živobytí, složku dítě a složku pracovní bonus.

Připomínky k oběma zákonům najdete v odkazech pod textem.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2024/05/13/informace-c-42-2024-pripominky-nrzp-cr-k-navrhum-zakonu/