Informace č.: 47 – 2024 (Senát neschválil námi navrhované zvýšení příspěvku na péči)

  • 04.06.2024

Vážení přátelé, ve středu 29. května 2024 projednával Senát novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jak asi víte, je to tzv. poslanecký návrh, který byl projednáván v Poslanecké sněmovně a poslanci k němu načetli pozměňovací návrh, který zvyšoval příspěvky na péči ve II. – IV. stupni.

NRZP ČR protestovala proti tomu, že se nezvyšuje příspěvek na péči v I. stupni a velmi minimálně se zvyšuje příspěvek na péči ve II. stupni. Argumentovali jsme v Senátu, že současně s návrhem na zvýšení příspěvku na péči připravuje MPSV ČR vyhlášku č. 505/2006 Sb., ve které zvyšuje částky jednotlivých úhrad za provedené úkony sociálních služeb. Podle našich analýz dojde pouze k tomu, že u většiny stupňů, kromě IV. stupně, se zhorší dostupnost péčových služeb ve všech ostatních stupních.

Senát na svém středečním jednání schválil návrh zákona ve znění Poslanecké sněmovny, neučinil žádnou úpravu, i když jsme o ni žádali. Především jsme navrhovali zvýšení příspěvku na péči v I. stupni a také zvýšení příspěvku na péči ve II. stupni. V tuto chvíli již se zákonem nelze nic dělat a půjde k panu prezidentovi, který jej podepíše. Zákon začne platit od 1. 7. 2024.

Vážení přátelé,

na tomto odkaze: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=22268&O=14 najdete hlasování jednotlivých senátorek a senátorů o návrhu zákona.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2024/05/31/informace-c-47-2024-senat-neschvalil-nami-navrhovane-zvyseni-prispevku-na-peci/