Informace č.: 48 – 2024 (Zvýšený příspěvek na mobilitu zůstává i v roce 2025)

  • 04.06.2024

Vážení přátelé, MPSV ČR dalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela se týká zvýšeného příspěvku na mobilitu o 2000,- korun, který byl schválen od 1. ledna 2023, a to pro osoby, které musí používat trvale, nebo převážně, dýchací přístroje. K zvýšení příspěvku došlo v souvislosti s enormním nárůstem cen elektrické energie. Zákon omezil zvýšení příspěvku do 31. 12. 2024.

Navrhovaná novela zákona ruší časové omezení zvýšeného příspěvku na mobilitu, a to znamená, že zvýšený příspěvek na mobilitu pro osoby, které jsou závislé na kyslíkových přístrojích, bude vyplácen i nadále po 1. lednu 2025. Je to příznivá zpráva, a tudíž se nemusí nikdo obávat, že by mu byl příspěvek snížen na původní výši 900,- korun.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2024/06/03/informace-c-48-2024-zvyseny-prispevek-na-mobilitu-zustava-i-v-roce-2025/