Informace č.: 49 – 2024 (Nařízení vlády o zranitelném zákazníkovi)

  • 11.06.2024

Vážení přátelé, jak jsme vás již v roce 2023 informovali, MPO ČR připravovalo, v rámci novely energetického zákona, ustanovení o ohroženém zákazníkovi. 

Této práce se intenzivně účastnila i NRZP ČR. Jde o to, že určité množství lidí je trvale a životně závislých na zvláštních zdravotnických přístrojích, které jsou napájeny elektrickou energií. V případě jejího dlouhodobého výpadku mohou být tito lidé i ohroženi na životě. Statut ohroženého zákazníka zaručuje, že dodavatel elektrické energie je povinen zajistit elektrickou energii pro takového zákazníka i v době dlouhodobého výpadku elektrické energie. Jedná se o osoby, které využívají například oxygenerátory, domácí dialýzu, nebo kteří potřebují antidekubitní matrace a podobně. Právě statut zranitelného zákazníka jim pomůže řešit situaci s dlouhodobým výpadkem elektrické energie.

Na základě zmocnění energetického zákona vyšlo ve sbírce zákonů nařízení vlády č. 139/2024 Sb., o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka. Prostředky pro terapii a kompenzaci onemocnění jsou uvedeny v příloze č. 1. Jedná se o tyto prostředky:

  1. Aktivní zdravotnické prostředky pro domácí plicní ventilaci nebo oxygenoterapii
  2. Aktivní antidekubitní matrace
  3. Aktivní zdravotnické prostředky pro léčbu spánkové apnoe
  4. Aktivní zdravotnické prostředky pro domácí hemodialyzační léčbu
  5. Aktivní zdravotnické prostředky pro domácí tracheostomickou péči

 

V odkaze pod textem vám posíláme celé nařízení vlády, a to proto, že v dalších přílohách jsou vzory potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka. Toto potvrzení musí být podepsáno praktickým lékařem nebo odborným lékařem. Nařízení vlády je platné od 1. července 2024, to znamená, že od té doby je možné žádat o statut zranitelného zákazníka. Případné problémy s vyplněním vám pomohou řešit naši poradci na poradnách NRZP ČR.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2024/06/06/informace-c-49-2024-narizeni-vlady-o-zranitelnem-zakaznikovi/