Informace č.: 52 – 2024 (Zvýšení příspěvku na péči a zdražení služeb)

  • 01.07.2024

Vážení přátelé, prezident republiky již podepsal novelu zákona, kterou se mění zákon o sociálních službách a o které jsme vás průběžně informovali.

Jedná se o tisk 605, kde, mimo jiných změn, také dochází ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby závislé na pomoci jiných osob.

U osob do 18 let se mění příspěvek na péči v jednotlivých stupních takto:

  • II. stupeň příspěvku na péči z 6 600,- Kč na 7 400,- Kč
  • III. stupeň příspěvku na péči z 13 900,- Kč na 16 100,- Kč
  • IV. stupeň příspěvku na péči z 19 200,- Kč na 27 000,- Kč v případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí, a to i v případech, kdy jsou poskytovány ambulantní pečovatelské služby. V případech, kdy je klient v trvalém pobytovém zařízení se částka z 19 200,- Kč zvyšuje pouze na 23 000,- Kč.

U osob starších 18 let se mění příspěvek na péči v jednotlivých stupních takto:

  • II. stupeň příspěvku na péči z 4 400,- Kč na 4 900,- Kč
  • III. stupeň příspěvku na péči z 12 800,- Kč na 14 800,- Kč
  • IV. stupeň příspěvku na péči z 19 200,- Kč na 27 000,- Kč v případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí, a to i v případech, kdy jsou poskytovány ambulantní pečovatelské služby. V případech, kdy je klient v trvalém pobytovém zařízení se částka z 19 200,- Kč zvyšuje pouze na 23 000,- Kč.

Vážení přátelé, jak jste si asi všimli, tak u I. stupně nedochází k žádné změně a u II. stupně je změna velmi malá. NRZP ČR se, s vaší pomocí, maximálně snažila zvýšit příspěvky na péči v I. a ve II. stupni, ale zákonodárci nám nevyhověli.

Výše uvedené změny jsou platné od 1. července 2024 a budou provedeny všem automaticky, to znamená, že žádný příjemce příspěvku na péči nemusí nic dělat a bude mít v příští výplatě příspěvku již zvýšenou částku.

Vážení přátelé, současně se zvýšením příspěvku na péči dochází, s účinností od 1. července 2024, ke zvýšení cen za poskytované služby. U osobní asistence se maximální částka zvyšuje ze 155,- Kč na částku 165,- Kč za hodinu služby, pokud je služba poskytována v rozsahu do 80 hodin měsíčně. Pokud je rozsah služeb větší než 80 hodin měsíčně, potom se částka ze současných 135,- Kč zvyšuje na 150,- Kč. U pečovatelské služby dochází ke stejné úpravě jako u osobní asistence. Stejně se zvyšují ceny za služby průvodcovské a předčitatelské či podpora samostatného bydlení. Stejné zvýšení je také u poskytování sociálních služeb, v centrech denních služeb. Zdražuje se také cena za dovoz jídla, a to ze současných 50,- Kč maximálně na 60,- Kč. Podrobnosti lze najít ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2024/06/24/informace-c-52-2024-zvyseni-prispevku-na-peci-a-zdrazeni-sluzeb/