Informace č.: 54 – 2024 (Komplikacemi při získávání řidičského průkazu pro neslyšící)

  • 01.07.2024

Vážení přátelé, veřejný ochránce práv se v nedávné době zabýval komplikacemi při získávání řidičského průkazu pro lidi se zdravotním postižením, především pak pro lidi s postižením sluchu.

Podle zjištění veřejného ochránce práv chybí instruktorům autoškol a zkušebním komisařům pravidla pro dorozumívání se žáky se sluchovým postižením. Některé autoškoly proto tyto zájemce odmítají. Ministerstvo dopravy teď na doporučení ombudsmana připravuje pro autoškoly manuál, jak při kurzech i zkouškách komunikovat s lidmi, kteří mají problémy se sluchem.

„Zákon nijak nebrání tomu, aby lidé s postižením sluchu mohli udělat zkoušky na jakýkoli druh vozidla. I díky poznatkům veřejného ochránce práv jsme ale zjistili, že autoškoly nevědí, jak s těmito lidmi pracovat. I to, že komisaři nevědí, jak je zkoušet,“ popsal za Ministerstvo dopravy Milan Janda z odboru agendy řidičů.

„Naším cílem je, aby pokud možno každá autoškola byla schopná přijmout žáka se sluchovým postižením. Aby instruktoři věděli, jak mají s těmito žáky komunikovat. Samozřejmě něco podobného platí i pro zkušební komisaře,“ shrnul zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Připomněl, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, zaručuje lidem s postižením také právo na osobní mobilitu. Lidé s postižením by tedy měli mít také rovný přístup k získání řidičského oprávnění. Jinak hrozí, že se bude prohlubovat jejich sociální vyloučení a závislost na péči blízkých či státu.

Na podobné situace by měl nyní autoškoly už předem připravit manuál, který na základě doporučení ombudsmana začalo připravovat Ministerstvo dopravy spolu s Asociací autoškol a Svazem neslyšících a nedoslýchavých. „Už od počátku je potřeba mluvit i s tím zkušebním komisařem, protože není možné, aby člověk prošel autoškolou, a pak to ztroskotalo na zkoušce. Autoškola by měla už v začátku dát vědět zkušebnímu komisaři, že má žáka se specifickými potřebami, a domluvit se, jak provádět zkoušku. A to bychom měli pojmout v naší metodice,“ popsal Milan Janda z Ministerstva dopravy.

NRZP ČR se bude touto otázkou nadále zabývat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2024/06/27/informace-c-54-2024-komplikacemi-pri-ziskavani-ridicskeho-prukazu-pro-neslysici/