Informace č.: 49 - 2016 (Senát schválil novelu zákona o sociálních službách

  • 31.05.2016

Vážení přátelé, včera projednal Senát novelu zákona o sociálních službách, která obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních o 10 % od 1. 8. 2016.

Návrh zákona zároveň obsahuje náš pozměňovací návrh, který v Poslanecké sněmovně podal pan poslanec Vít Kaňkovský, a který se týká možnosti sociálního šetření při žádosti o příspěvek na péči v případě dlouhodobé hospitalizace v nemocnici, která bude delší než 60 dnů. Senátorky a senátoři vedli k návrhu diskusi, která byla vesměs pozitivní. Ocenili nejen návrh na zvýšení příspěvku na péči, ale také především možnost provést sociální šetření u žadatele o příspěvek na péči přímo ve zdravotnickém zařízení. Posílám Vám odkaz na tuto diskusi.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=10&IS=5712&D=26.05.2016#b16850

Bohužel, v diskusi se opět objevilo ono tradiční zneužívání příspěvku na péči. Neustále setrvává představa, že když je péče poskytována v rodině, tak samozřejmě příspěvek slouží vlastně jako prostředky na obživu pečující osoby. Velmi jsem ocenil vystoupení pana senátora Zdeňka Škromacha, který zdůraznil, že model podpory péče v rodinách se ukázal jako nosný a správný. On byl také ministrem, když se nám podařilo zákon o sociálních službách prosadit. 

Vážení přátelé, protože Senát nevrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně a přímo jej schválil, tak již zbývá pouze podpis pana prezidenta a zákon bude platný. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR