Informace č.: 70 - 2016 (postup při péči o osobu blízkou)

  • 25.07.2016

   

Vážení přátelé, 

posílám Vám odkaz http://www.mpsv.cz/files/clanky/27332/TZ_pece_o_blizke_2016_18062016.pdf na tiskovou zprávu České správy sociálního zabezpečení, ve které je popsáno, jak postupovat, aby bylo možné péči o osobu závislou započítat pro důchodové účely. 

Zároveň popisuje, které doklady je k tomu potřeba doložit, a které osoby takto mohou být považovány za osoby blízké, vykonávající péči. Myslím si, že materiál je velmi dobrý a pomůže všem těm, kteří se rozhodnou pečovat o osobu blízkou. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR