Informace č.: 51 - 2018 (VZP vyhrála první soud ve věci paragrafu 16)

  • 10.07.2018

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete rozsáhlou informaci o tom, že VZP ČR vyhrála poprvé soud ve věci § 16, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem najdete rozsáhlou informaci o tom, že VZP ČR vyhrála poprvé soud ve věci § 16, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Vyhrála nad onkologicky postiženým pacientem, který žaloval zdravotní pojišťovnu, že mu nezaplatila imunoterapeutický přípravek Opdivo na metastatický melanom. Soud konstatoval, že se nejednalo o jedinou možnost léčby. Právě § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že pojišťovna může proplatit úhradu léčby, která je jako jediná možná. Dosud soudy několikrát vyšly vstříc pacientům, tento krát však nikoliv. Považujeme tuto věc za velmi problematickou, protože soudy mohou častěji rozhodovat proti pacientům. 

Vážení přátelé, v současné době je projednávána novela zákona č. 48/1997 Sb. v Poslanecké sněmovně. Navrhli jsme změnu § 16 tak, aby zdravotní pojišťovny byly nuceny uhradit léčbu prokazatelně nejúčinnější. Tento pozměňovací návrh však neuspěl. Jednali jsme o této věci i s panem ministrem Adamem Vojtěchem, který nám přislíbil, že na podzim bude připravována další novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Do této novely je pan ministr připraven zapracovat i novelu § 16. Proplácení extra drahé jedinečné léčby z veřejného zdravotního pojištění je jedním ze zásadních problémů českého zdravotnictví. Pan ministr nás požádal, abychom náš pozměňovací návrh uplatnili až v podzimní verzi novely zákona s vysvětlením, že současná novela se zabývá pouze zdravotnickými prostředky. Novela musí vstoupit v účinnost do 1. 1. 2019, jinak by nastal chaos ve zdravotnických prostředcích, protože, jak asi víte, loni v květnu Ústavní soud rozhodl o nutnosti zákonem upravit nároky na zdravotnické prostředky. Ústavní soud stanovil lhůtu pro změnu zákona, která bude obsahovat legislativní úpravu zdravotnických prostředků do 31. 12. 2018. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

http://www.nrzp.cz/images/docs/VZP_vyhrala_prvni_soud.doc