Informace č.: 52 - 2018 (Hlasování o zrušení poukázek se blíží)

  • 10.07.2018

Vážení přátelé, Poslanecká sněmovna projednala 26. 6. 2018 ve II. čtení dva poslanecké návrhy, které novelizují zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Je to zákon, kde se povinně stanoví část výplaty dávek v hmotné nouzi formou poukázek.

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna projednala 26. 6. 2018 ve II. čtení dva poslanecké návrhy, které novelizují zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Je to zákon, kde se povinně stanoví část výplaty dávek v hmotné nouzi formou poukázek. Již jsme o těchto návrzích několikrát informovali. Ve II. čtení se podávají pozměňovací návrhy, pokud nebyly přijaty při projednávání zákona ve výborech. To je zrovna příklad tisku 89 a tisku 99, což jsou poslanecké návrhy novelizující zákon o pomoci v hmotné nouzi a obě novely se soustředí na zmírnění dopadů používání poukázek při výplatě hmotné nouze na určité cílové skupiny.

 

NRZP ČR spolupracovala na pozměňovacích návrzích, které podal pan poslanec Vít Kaňkovský. Jedná se o čtyři pozměňovací návrhy, které vylučují výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek, a to u těchto skupin občanů:

  • Osoby, kterým je poskytována péče a také osoby, které pečují o osobu závislou na pomoci (pečující osoba).
  • Osoby, kterým je poskytován příspěvek na péči ve II. – IV. stupni
  • Osoby, kterým je přiznána invalidita III. stupně nebo osoby starší 70 let
  • Dále pan poslanec V. Kaňkovský navrhl zrušení výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek

Předsedkyně Výboru pro sociální politiku paní Radka Maxová podala pozměňovací návrh, který by vyloučil výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u osob, kterým jsou poskytovány služby následné péče.

Paní poslankyně Jana Pastuchová podala dva pozměňovací návrhy, které vylučují výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u příjemců příspěvku na péči ve IV. stupni a dále podala pozměňovací návrh, který vylučuje výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u osob starších 70 let. 

Paní poslankyně Olga Richterová podala pozměňovací návrh, který vylučuje výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek zvýšených o dietní stravování. 

Pan poslanec Roman Sklenák navrhl, tak jako pan poslanec Vít Kaňkovský, zrušení povinné výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek a navrácení do původního stavu. 

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že poukázky se velmi dotýkají lidí, kteří si nemohou prací zvýšit svůj příjem, jako osoby se zdravotním postižením, senioři a pečující osoby, považujeme za nejlepší, pokud by výplata části dávek hmotné nouze formou poukázek byla zcela zrušena, protože nikdy nevyloučíme, že tento nástroj postihne lidi nevinné, kteří opravdu nemohou být ekonomicky aktivní. Dopad na osoby, které se vyhýbají práci a živoří na našem sociálním systému je podle našeho názoru minimální, protože vždy je více těch, kteří systém nezneužívají a ti, co jej zneužívají, se stejně nenapraví. 

Vážení přátelé, byli bychom velmi rádi, kdybyste oslovili v příštích dvou týdnech poslance ve vašem regionu a poprosili je, aby buď hlasovali pro zrušení povinné výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek, nebo alespoň podpořili ty návrhy, které vylučují výplaty formou poukázek nejohroženější cílové skupiny, což jsou osoby se zdravotním postižením, pečující osoby a senioři. 

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR