Informace č.: 53 - 2018 (Příspěvek na mobilitu, zdravotnické prostředky, poukázky)

  • 10.07.2018

Vážení přátelé,Poslanecká sněmovna projednala další novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novelu podali senátoři, byla již schválena Senátem a v současné době byla také projednána ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Zákon se dotýká pouze příspěvku na mobilitu.

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna projednala další novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novelu podali senátoři, byla již schválena Senátem a v současné době byla také projednána ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Zákon se dotýká pouze příspěvku na mobilitu. Navrhovatelé z řad senátorů odstraňují dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce, jejichž jediná rozdílnost za stávajícího stavu je v tom, že jeden příjemce je uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a pouze z tohoto důvodu musí dokladovat použití příspěvku na mobilitu, přičemž úhrada za pobyt v tomto pobytovém zařízení sociálních služeb nezahrnuje bezplatné zabezpečení dopravy pro tohoto uživatele sociálních služeb, oproti druhému příjemci, který dokladuje použití pouze čestným prohlášením. Úřady práce v současné době odnímají již přiznané příspěvky na mobilitu uživatelům sociálních služeb z pobytových sociálních služeb s odkazem na to, že důvody hodné zvláštního zřetele pro přiznání příspěvku na mobilitu i jim se týkají pouze cest do zdravotnických zařízení, do zaměstnání nebo do školy. 

Navrhovanou změnou se tak odstraní neodůvodnitelná nespravedlnost a zjevná diskriminace jedné skupiny příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině druhé. Pokud bude novela přijata, a my předpokládáme, že v Poslanecké sněmovně je vůle zákon schválit, umožní tato novela jednotlivým sociálním zařízením rozšířit cestování klientů k nákupům, návštěvě kulturních akcí, případně pořádání výletů. NRZP ČR proto tento návrh podpořila. 

Vážení přátelé, v Poslanecké sněmovně bylo ukončeno druhé čtení poslaneckého návrhu, který řeší systém poukázek při výplatě dávek v hmotné nouzi. Všechny návrhy, které zpracovala legislativa NRZP ČR, byly poslankyněmi a poslanci podány a je možné, že ještě na červencové schůzi Poslanecké sněmovny bude o nich hlasováno. 

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny by měl zahájit projednávání novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Je to zásadní změna zákona, která nově upravuje zdravotnické prostředky. NRZP ČR se účastnila od začátku přípravy a projednávání tohoto zákona. Bohužel některé naše náměty nebyly akceptovány, proto jsme připravili konkrétní pozměňovací návrhy, které chceme na jednání výboru prosadit. Naše pozměňovací návrhy najdete na webu NRZP ČR, www.nrzp.cz, složka poradenství a služby, kde je uvedena legislativa pro OZP. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR