Informace č.: 60 - 2018 (Zvýšení PnP a valorizace důchodů)

  • 08.08.2018

Vážení přátelé, často se na nás obracíte s některými dotazy ve věci zvýšení PnP ve IV. stupni a ve věci valorizace důchodů.

Informace č.: 60 - 2018 (Zvýšení PnP a valorizace důchodů) 

Vážení přátelé,

často se na nás obracíte s některými dotazy ve věci zvýšení PnP ve IV. stupni a ve věci valorizace důchodů. 

Pan senátor Vladimír Plaček, který nedávno bohužel zemřel, podal v loňském roce společně s dalšími senátory novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Novela prakticky řeší pouze jedinou věc. Navrhuje se, aby příspěvek na péči ve IV. stupni byl od 1. 1. 2019 zvýšen na 19 200,- korun v případě, že péče je poskytována v přirozeném prostředí klienta. Senát návrh projednal, schválil a 25. 4. 2018 byl přeposlán k dalšímu projednání do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna vede tento návrh zákona jako tisk č. 160. Vláda ČR bohužel dala k návrhu zákona negativní stanovisko, což samozřejmě bude komplikovat schválení zákona. 

Na červencové schůzi měl být návrh zákona projednán v prvním čtení, ale při konečném hlasování o programu byl tisk 160 z projednávání stažen. Tím se samozřejmě velmi komplikuje projednání návrhu zákona tak, aby mohl platit od 1. ledna příštího roku. 

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás požádat, abyste oslovili svoje poslankyně a poslance v regionech a požádali je, aby na příští řádné schůzi Poslanecké sněmovny byl návrh zákona, tisk 160 projednán v prvním čtení, a dále, aby poslankyně a poslanci podpořili návrh zákona v prvním čtení a zároveň, aby zkrátili lhůtu pro projednání ve výboru. Jedná se o jednoduchou novelu zákona, tudíž není nutné vyčerpat celou dobu, kterou umožňuje jednací řád Sněmovny pro jednání ve výboru, to je 60 dní. 

Vážení přátelé, druhým tématem, který je často zmiňován ve Vašich emailech a dotazech, je otázka valorizace důchodů, tak jak je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně. Vládní návrh novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění obsahoval mimořádné zvýšení důchodu o 1000,- korun měsíčně pro starobní důchodce, kteří dovrší věku 85 let. Senát při projednávání zákona na své schůzi dne 19. 7. 2018 návrh zákona změnil a navrhuje se, aby zvýšení důchodu o 1000,- korun měsíčně bylo u všech důchodů ode dne, v němž uplynulo 25 let od první splátky důchodu vyplaceného příjemci. To je zcela zásadní změna, která zahrnuje i příjemce invalidních důchodů, nebo ty důchody, kdy občan pobíral řadu let invalidní důchod a po dovršení věku 65 let mu byl důchod automaticky změněn na starobní důchod. 

Vážení přátelé, NRZP ČR podporuje senátní verzi zákona, kterou bude pravděpodobně Poslanecká sněmovna projednávat na mimořádné schůzi, která by se mohla uskutečnit ještě v srpnu letošního roku. Je to proto, že Česká správa sociálního zabezpečení potřebuje určitý čas na provedení změn tak, aby od 1. 1. 2019 mohly být uvedené důchody vypláceny s navýšením. 

Prosíme Vás proto, pokud dostanete informaci, že se připravuje mimořádná schůze, abyste opět oslovili svoje poslankyně a poslance, aby svým hlasováním podpořili senátní verzi zákona. Myslíme si, že je to tak spravedlivé. Pokud by nebyl zákon schválen v senátní verzi, došlo by k dalšímu rozevírání nůžek mezi výší starobních důchodů a invalidních důchodů. Už takto rozdíl činí více než 1000,- Kč měsíčně v neprospěch invalidních důchodů. NRZP ČR samozřejmě bude také usilovat o schválení senátní verze. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR