Informace č.: 61 – 2021 (Informace o jednání Pacientské rady)

  • 10.06.2021

Vážení přátelé, v úterý 8. 6. 2021 se uskutečnilo další jednání Pacientské rady, jako poradního orgánu ministra zdravotnictví. Předmětem jednání Pacientské rady bylo samozřejmě očkování proti Covid – 19.

Dnes, kdy je možná registrace k očkování prakticky pro všechny občany starší 16 let, přestává být i pro rizikové chronické pacienty tato věc na prvním místě, a to i vzhledem k velkému ústupu epidemie. NRZP ČR podporuje, aby se občané, zvláště ti, kteří mají nějaké zdravotní problémy, dali očkovat, protože tím získají určitou jistotu, že v případě, kdyby se potkali s koronavirem, tak průběh nemoci bude mírný, což u rizikových pacientů je zásadní věcí.

Velmi důležitým tématem jednání Pacientské rady bylo vystoupení pana náměstka Radka Policara, který informoval o zákonech, které v současné době projednává Poslanecká sněmovna a týkají se zdravotnictví. Nejdůležitějším zákonem je nepochybně novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podrobně byla diskutována ta část novely zákona, kde se charakterizuje pacientská organizace. Pacientská rada podpořila návrh, aby pacientskou organizací byl uznán pouze spolek a nikoliv další právnické formy neziskových organizací. Tento názor sdílí také NRZP ČR a vystupujeme aktivně i v Poslanecké sněmovně, aby tento názor zvítězil i mezi poslanci. Spolek má jako jediný z právnických osob členy, kteří jsou voleni do vedoucích funkcí spolku a ovlivňují jeho činnost. V této věci se odehrává v Poslanecké sněmovně poměrně velký spor, protože na poslance se obrací spousta neziskových organizací typu zapsaný ústav nebo o.p.s. a tyto organizace se snaží prosadit, aby mezi pacientské organizace byly také zahrnuty.

Vážení přátelé, budeme rádi, když se obrátíte na svoje poslance a požádáte je, aby určitě hlasovali pro ustanovení, že pacientskou organizací může být pouze spolek, protože tak je zaručeno, že pacienti budou mít možnost skutečně hájit svoje zájmy.

Dalšími tématy byly zprávy z jednotlivých pracovních komisí. Z hlediska členských organizací NRZP ČR je důležitá informace, že 13. října 2021 bude zasedat Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Kompletní návrhy k projednání, to znamená například doplnění hrazených zdravotnických prostředků, musí být zaslány nejpozději v pondělí 20. září 2021. NRZP ČR určitě připraví vlastní návrh a pokud máte zájem a připravujete nějaký návrh k zařazení zdravotnického prostředku do seznamu hrazených prostředků, můžete nám vaše návrhy poslat a my je zařadíme do návrhu NRZP ČR. Vzhledem k tomu, že NRZP ČR má svého člena v této komisi, tak můžeme váš návrh obhajovat přímo na jednání komise. Návrhy můžete posílat na adresu v.krasa@nrzp.cz, a to nejpozději do začátku měsíce září tak, abychom dokázali váš podnět zpracovat a připravit k němu argumentaci.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR