Informace č.: 91 – 2021 (Publikace o elektrických vozících)

  • 11.10.2021

Vážení přátelé, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s NRZP ČR a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydalo publikaci s názvem Průvodce regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků.

Na našem trhu je v současné době velké množství elektrických vozíků a není jednoduché se zorientovat v množství technických parametrů a správně si vybrat. Právě proto vznikl tento manuál, který chce co možná  nejsrozumitelněji popsat stávající legislativu v oblasti elektrických vozíků. Chceme tak lidem s omezenou hybností usnadnit výběr a ochránit je před nepoctivými a klamavými praktikami.

Manuál je členěn do dvou částí, v první najdete informace pro uživatele, druhá část je věnována spíše výrobcům a dovozcům elektrických vozíků či prodejcům při jejich distribuci.

Věříme, že publikace se stane praktickým pomocníkem a průvodcem pro ty, kteří jsou postaveni před úkol zorientovat se v tíživé životní situaci. Publikaci v elektronické podobě najdete na webu NRZP ČR v části dokumenty: https://nrzp.cz/2010/05/05/dokumenty-k-problematice-ozp/. Publikace vyjde v listinné podobě a budeme ji distribuovat na všechny naše pracoviště v republice, kde si ji budou moci zájemci vyzvednout. Dále ji pošleme všem členským a přidruženým organizacím.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR