Informace č.: 98 – 2021 (Senát zamítl novelu zákona o sociálních službách)

  • 01.11.2021

Vážení přátelé, sdělujeme vám, že Senát Parlamentu ČR včera na svém jednání zamítl návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona odmítl nejprve sociální výbor Senátu a po té i ústavně právní výbor s tím, že novela byla legislativně špatně připravena a byla dokonce v rozporu s některými dalšími zákony, jako například se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Paní senátorka Šárka Jelínková, jako jeden z důvodů k návrhu na zamítnutí zákona uvedla, že novela zákona předpokládá vydání novely prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Dosud nejsou známy základní teze připravované vyhlášky. Dalším problémem je, že zákon měl mít účinnost od 1. 1. 2022 a do té doby není možné vyhlášku vydat. Problém by byl také s novou registrací poskytovatelů sociálních služeb, se kterou návrh zákona počítal, neboť na novou registraci není vůbec připraven informační systém OK, který používá MPSV ČR. Byl by problém se slučováním některých služeb, protože by se nestihlo provést jejich registraci do 1. 1. 2022. Současně by přijetí zákona kolidovalo s tím, že všichni poskytovatelé sociálních služeb již mají podané žádosti o dotace na rok 2022 a tudíž hrozí nebezpečí, že by zákon nemohl být realizován anebo by poskytovatelé nových služeb zůstali bez prostředků.

Vážení přátelé, jak vidíte, mimo náš základní požadavek, to je neslučování služeb, měl zákon řadu dalších legislativních chyb a překážek. Takže je dobře, že byl zamítnut.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR