Informace č.: 100 – 2021 (Pomozte NRZP ČR)

  • 09.11.2021

Vážená paní, vážený pane, jistě víte, že každá krize dopadá primárně na ty nejslabší. My v NRZP ČR každý den děláme maximum pro to, aby lidé se zdravotním postižením mohli žít důstojný život. K tomu však potřebujeme nezbytné finanční prostředky, abychom zajistili odborníky, které potřebujeme.

V posledních dvou letech byla NRZP ČR zkrácena podpora z veřejných zdrojů o 2 000 000 Kč a my jen s velkými obtížemi zajištujeme všechny potřebné činnosti a služby pro více než 1 milion občanů ČR se zdravotním postižením.

Proto vyhlašujeme sbírku:

POMOZTE MILIONU

Účelem této sbírky je podpora NRZP ČR, abychom mohli nadále odborně a ve velkém rozsahu pomáhat všem lidem se zdravotním postižením v České republice.

Nemáme žádné obrázky trpících dětí, nemáme rozdrásané ruce od manuální práce a ani se nezaměřujeme primárně na pomoc jednotlivci. Přesto den po dni prožíváme příběhy lidí se zdravotním postižením a hledáme dlouhodobá, udržitelná řešení, jejichž nositelem je téměř ve sto procentech naše organizace Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Máme tým fantastických právníků, odborných poradců, sociálních pracovníků, kteří navzdory svému zdravotnímu postižení, pomáhají jednotlivcům ve složité situaci. Přesto, mnohem méně viditelná, avšak mnohem důležitější, je systémová podpora těchto lidí.

 

Naše podpora je mnohem méně fotogenická,

avšak mnohem důležitější.

 

Naši právníci, poradci a krajští koordinátoři denně vyvíjí tlak na vládu, parlament a orgány státní správy, aby konaly lidsky, a aby důsledky jejich rozhodnutí pomáhaly lidem se zdravotním postižením zapojení do běžného života.

Naše činnost je zásadní v krizových situacích, jako byly například tzv. „Drábkovy reformy“, koronavirová epidemie a teď aktuálně zvyšování cen energií. Dbáme na to, aby připravené zákony byly domyšlené, kritizujeme a napravujeme nedomyšlené novely a plány, které nevychází z reálného života desetiny našeho národa, více než milionu občanů ČR se zdravotním postižením.

Jsme organizací, která to co říká, také plní. Více než polovina našich pracovníků jsou osoby s těžkým zrakovým, sluchovým, či tělesným postižením.

Prosíme, pomozte nám, a třeba zítra pomůžeme my Vám.

Přispějete na náš sbírkový účet č. 248896031/0300.

 

I malá pomoc je vítána, protože, pokud nám přispěje více občanů, budeme moci více pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

 

Na přiloženém odkazu najdete krátký film ilustrující naši činnost:

https://youtu.be/sCLeoPwVl6o

 

Předem Vám moc děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu pomoci lidem se zdravotním postižením.

Přeji Vám zdraví a všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR