Informace č.: 4 – 2022 (Informace k opatřením v sociálních službách)

  • 11.01.2022

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám zaslat první ucelené informace, které vyplývají z Usnesení vlády o opatřeních proti Covid – 19.

Vláda ČR 5. ledna 2022 schválila povinnost testování zaměstnanců, která se týká všech zaměstnanců vyjma těch, kteří mají povinnost již stanovenou jinými opatřeními (pobytové sociální služby, zdravotnictví, školství). Bude platit od 17. ledna 2022!

  • Pobytové sociální služby tak dále pokračují v režimu jednotýdenního testování svých neočkovaných zaměstnanců dle stále platných mimořádných opatření (MZDR 32802/2021-2/MIN/KA ve znění změn MZDR 32802/2021-4/MIN/KAN, MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN)
  • Všichni ostatní poskytovatelé sociálních služeb mají povinnost testovat všechny své zaměstnance, a to s frekvencí dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště, a to s frekvencí dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.
  • Zaměstnavatelé pro kontrolní účely vedou o provedených testech evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů.
  • Pokud je výsledek testu pozitivní, odchází zaměstnanec do 5denní karantény, pokud bude mít negativní výsledek PCR testu, pak se karanténa ukončí. Po návratu z karantény musí zaměstnanec první den podstoupit test. Očkovaní zaměstnanci mají nárok na pět PCR testů měsíčně zdarma.
  • Testy budou hrazeny zdravotními pojišťovnami ve výši 60 Kč, včetně DPH za test.

 

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR