Informace č.: 5 – 2022 (Návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb)

  • 11.01.2022

Vážení přátelé, v odkaze pod textem posíláme návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb.

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje požadavky na přístupnost určitých služeb a dále upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné správy. Zákon by měl vstoupit v platnost 28. června 2025. Současně vám v odkaze pod textem posíláme pracovní návrh Nařízení vlády k provedení zákona o požadavcích na přístupnost služeb. Prosíme vás o vaše připomínky nejpozději do pondělí 24. ledna 2022. Připomínky zasílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČROdkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/01/10/informace-c-5-2022-navrh-zakona-o-pozadavcich-na-pristupnost-sluzeb/