Informace č.: 42 – 2022 (Předávání cen MOSTY)

  • 30.05.2022

Vážení přátelé, v úterý 24. 5. 2022 se v Kongresovém centru ALDIS uskutečnil již 19. ročník Slavnostního předávání Cen MOSTY. 

Ceny MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace, za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto lidí.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme tiskovou zprávu ke slavnostnímu předávání cen MOSTY za rok 2021. Celým programem provázel, jako vždy skvěle, pan Aleš Cibulka, účastníkům předávání cen zazpívala sedm písní paní Helena Vondráčková a na úvod také vystoupil pan Felix Slováček. Akce se účastnilo více než tři sta lidí a bylo to velmi vydařené odpoledne.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/05/25/informace-c-42-2022-predavani-cen-mosty/