Informace č.: 47 – 2022 (Poslanecký návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu)

  • 20.06.2022

Vážení přátelé, protože vláda zatím nepředložila žádný balíček, který by kompenzoval lidem se zdravotním postižením enormní nárůst cen pohonných hmot, dovoluji si vám sdělit, že v Poslanecké sněmovně je v současné době podán návrh poslanců ANO, který navyšuje částku příspěvku na mobilitu z dosavadních 550,- Kč na 2000,- Kč měsíčně.

Jedná se konkrétně o novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách osobám se zdravotním postižením, sněmovní tisk 231. Vláda k tomuto sněmovnímu tisku bude nyní zpracovávat svoje stanovisko a po té by se měla zákonem zabývat Poslanecká sněmovna. Samozřejmě, že záleží na tom, kdy bude návrh zákona zařazen na jednání schůze Poslanecké sněmovny a také bude záležet na tom, zda poslanci budou mít vůli návrh zákona projednat rychle, protože se jedná o návrh zákona, který podala opozice a takové zákony zpravidla čekají dlouhou dobu v Poslanecké sněmovně na projednání. Poslanci ANO, kteří návrh zákona podali, obhajují svůj návrh na částku 2000,- Kč tím, že tato částka odpovídá popisovanému vývoji cen za uplynulou dekádu a zejména za vývoj v poslední době, který zaznamenaly pohonné hmoty. V odkaze pod textem vám posíláme návrh zákona a byli bychom rádi, kdybyste psali poslancům, aby uvedený návrh zákona projednali co nejdříve. Je možné jej projednat a dojít ke shodě napříč politickými kluby, a to tak, že bude shoda napříč poslaneckými kluby na jiné částce než 2000,- Kč. Pokud by tomu tak bylo, bylo by možné zákon projednat velmi rychle.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/06/13/informace-c-47-2022-poslanecky-navrh-na-zvyseni-prispevku-na-mobilitu/