Informace č.: 9 - 2019 (Informace o schválené novele zákona o veřejném zdravotním pojištění)

  • 27.03.2019

Vážení přátelé,   v loňském roce byl schválen zákon č. 282/2018 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon vstoupil v účinnost 1. ledna 2019. Zákon změnil jednak paragrafované znění zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale také Přílohu č. 3, která se zabývá zdravotními prostředky. Je důležité, abyste některé skutečnosti věděli, protože jednotlivá ustanovení zákona již platí, anebo budou postupně vstupovat v účinnost v průběhu roku.

Informace č.: 6 - 2019 (Návrh zákona o sociálním podniku)

  • 25.02.2019

Vážení přátelé,  v příloze Vám posílám návrh zákona o sociálním podniku. Je to zákon, na který se již dlouho čeká.  Cílem navrhovaného zákona je zajistit podmínky pro dlouhodobě udržitelný rozvoj sektoru sociálních podniků, které budou plnit veřejně prospěšné funkce při současném dosahování zisku.

Informace č.: 2 - 2019 (Změny pro OZP v roce 2019)

  • 23.01.2019

Vážení přátelé,  od 1. ledna 2019 dochází ke změně v řadě zákonů, které se dotýkají významně osob se zdravotním postižením. Posíláme Vám výčet těch nejvýznamnějších změn, které vstupují v platnost, a které jsme získali z webu MPSV ČR.

Informace č.: 1 - 2019 (Chybná informace TV Prima)

  • 23.01.2019

Vážení přátelé, dovolujeme si nejprve Vám všem popřát všechno nejlepší v roce 2019. Pokud jste sledovali hlavní zpravodajskou relaci dne 1. ledna 2019 na TV Prima, pravděpodobně jste zaregistrovali zcela chybnou informaci o zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením.

Informace č.: 101 - 2018 (Přání)

  • 03.01.2019

Vážení přátelé,   dovolujeme si Vám poděkovat za celoroční spolupráci a podporu.  Přejeme všem požehnané a radostné vánoční svátky a do roku 2019 pevné zdraví a mnoho štěstí.