Informace NRZP ČR: Vodafone věnuje mobilní data vozíčkářům

  • 19.12.2016

Vážení přátelé, obrátila se na nás naše členská organizace Česká asociace paraplegiků CZEPA, abychom jí pomohli s šířením kampaně společnosti Vodafone. Vodafone připravil vánoční kampaň s tím, že každému zákazníkovi bude zaslán dárek ve formě mobilních dat 10 GB. Tato kampaň probíhá v období od 1. 12. – 31. 12. 2016. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. Přeji Vám všechno dobré.  Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR

Informace NRZP - Průzkum

  • 13.12.2016

Národní fond osob se zdravotním postižením připravil průzkum ve spolupráci s Českomoravskou stavební spořitelnou, který by měl zjistit, jaké jsou možnosti lidí se zdravotním postižením k získání různých finančních produktů.

Informace č.: 86 - 2016 (nařízení vlády o minimální mzdě)

  • 07.09.2016

Vážení přátelé,  dnes jsme obdrželi z MPSV ČR v rámci meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Informace č.: 65 - 2016 (Tarif O2 při přechodu na nový tarif pevné telefonní linky)

  • 13.07.2016

Vážení přátelé,  v příloze Vám posíláme vysvětlení k modernizaci tarifů pevných telefonních linek u O2 v souvislosti s přechodem původních klientů, držitelů průkazů ZTP, ZTP/P na nový tarif „Volání Svět“, kterou vypracovalo naše legislativní oddělení, konkrétně pan JUDr. Zdeněk Žižka.  Přeji Vám všechno dobré.  Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR