Domácí násilí

Úvaha Pavly Mečířové

Nechci vám povídat o žádných statistikách, protože by stejně nebyly pravdivé. Co všechno se děje za zavřenými dveřmi se nikdy nikdo nedozví. Je to stud, obviňování sebe samotného, bezmoc…Domácí násilí má mnoho podob. Je ve formě bití, psychického týrání, urážek, nadávek, má mnoho různých podob. Dávno už neplatí, že jen muž trápí ženu. Role se začínají obracet, je v tom emancipace žen, které se chtějí vyrovnat mužům, nechtějí už být „Slepičky domácí“. Vinu má jistě i doba, její vývin, posunutí hranic někam úplně jinam.   Všiměte si lidí kolem sebe. Každý někam spěchá, ani neví kam, každý chce z života urvat co nejvíce, ani neví proč, přijde domů a je tam někdo s kým si nemá co říci. Úcta se vytratila, hodnoty se změnily. Z mužů i žen se stávají bytosti, které umí ublížit nelidským způsobem. Najednou uhodí někoho, koho dříve milovali, řeknou mu slova, která se nedají publikovat, trápí ho tak, že už jim to přijde normální. Nejednou končí tyto  případy i smrtí.  Nechci líčit všechny formy, ale jistě sem spadá vše, co je proti lidské důstojnosti, vše co tomu druhému ubližuje. Prosím, za všechny, kteří toto zažili, aby v sobě našli kousek cti, a nebyli slepí k domácímu násilí. Děkuji a ještě přidávám pár užitečných odkazů.                          Mečířová    www.rosa-os.cz    www.donalinka.cz

rubrika: Literární tvorba