Informace č.: 74 – 2023 (Velká novela zákona o sociálních službách)

  • 11.09.2023

Vážení přátelé, dne 6. 9. 2023 se uskutečnila schůzka k velké novele zákona o sociálních službách.

Na dotaz NRZP ČR jsme se dověděli, že původní tzv. krátká novela zákona o sociálních službách, kterou většina aktérů připomínala v březnu letošního roku byla stažena z projednávání. Teď se začíná pracovat na velké novele zákona o sociálních službách jejíž téze máte v odkaze pod textem. Jak je zřejmé z přiložených dokumentů, tak novela se soustředí především na změny organizační, to je na posílení role sociální práce na obcích s rozšířenou působností a dále na systém plánování a síťování.  Třetí oblastí, která by měla být součástí připravované novely zákona o sociálních službách je financování a informační systém. Pokud jde o financování, tak jsme se na setkání touto oblastí vůbec nezabývali, takže ani nevíme co znamená oblast 12 – „právo osoby pobírající příspěvek na péči ve II. a ve vyšším stupni požádat o přiznání doplatku příspěvku na péči“.

Na jednání jsme důkladněji projednávali bod 1 – „posílení role sociální práce na ORP“. Je zřejmé, že dojde ke sloučení agend na obcích, které budou zahrnovat jak péči o rodinu, koordinátora ubytování, sociální práci s dětmi, tak také zajištění a zprostředkování péče pro osoby se zdravotním postižením. Všechny tyto povinnosti by měl stanovit zákon o rodině, zákon o sociálních pracovnících, zákon o podpoře bydlení a zákon o sociálních službách.

Vážení přátelé, v diskusi jsme upozornili na zoufalou situaci pečujících rodin, a to především v souvislosti s vysokou inflací a nezvyšováním příspěvku na péči. Ústy paní vrchní ředitelky Zdislavy Odstrčilové je zvýšení příspěvku na péči v rukou politiků. MPSV ČR má připravené některé varianty, ale musí dojít k politické shodě. Zvýšení příspěvku na péči by mohlo být i součástí zákona o dlouhodobé péči, který by měl být v následujících týdnech ve vnějším připomínkovém řízení.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/09/07/informace-c-74-2023-velka-novela-zakona-o-socialnich-sluzbach/