Informace č.: 40 – 2024 (Návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách)

  • 10.05.2024

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

Vyhláška rozšiřuje činnosti základního sociálního poradenství, které může být nově poskytováno také pečujícím osobám. Podstatou části vyhlášky je zvýšení plateb za jednotlivé úkony, a to včetně úkonů péče. V předkládací zprávě se uvádí, že k úpravě cen služeb je přistoupeno v souvislosti s aktuálně plánovaným navýšením příspěvku na péči, který by měl být zvýšen od 1. července 2024. V praxi to znamená, že i když dojde ke zvýšení příspěvku na péči v některých stupních, tak se prakticky nezvýší počet hodin, které budou moci klienti využít.

Prosíme vás o vaše připomínky nejpozději do 15. května 2024. Připomínky zasílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2024/05/09/informace-c-40-2024-navrh-novely-vyhlasky-c-505-2006-sb-kterou-se-provadi-zakon-o-socialnich-sluzbach/