ZVÝŠILA SE ČÁSTKA NA REŽIJNÍ VÝDAJE Z DŮVODU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

  • 22.06.2016

Byla schválena novela zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích. Tato novela zákona zahrnuje také změnu příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě.   

ww.a-priori.cz/novinky.php?id=949-zvysila-se-castka-na-rezijni-vydaje-z-duvodu-zamestnavani-ozp