Informace č.: 83 - 2018 (Prohlášení delegátů 20. RS NRZP ČR)

  • 25.10.2018

Vážení přátelé,  ve čtvrtek 18. 10. 2018 se uskutečnilo 20. Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Delegáti RS projednávali také jednotlivé návrhy zákonů, které jsou v současné době v legislativním procesu, a které se dotýkají problematiky osob se zdravotním postižením.

Informace č.: 81 - 2018 (Informace o jednání v Poslanecké sněmovně - příspěvek na péči a zdravotnické prostředky)

  • 04.10.2018

Vážení přátelé, máme pro Vás několik důležitých informací. V úterý 2. 10. 2018 ve večerních hodinách projednával Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 160. Jedná se o novelu, ve které se navrhuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na částku 19 200,- korun.

Informace č.: 79 - 2018 (zvýšení příspěvku na péči jde do finiše)

  • 04.10.2018

Vážení přátelé, v souvislosti s projednáváním senátního návrhu na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni se někteří stavějí do pozice, že to je jejich zásluha nebo, že mají podíl na dosavadní podpoře zákonodárců zvýšení příspěvku na péči. Proto je asi důležité říci pravdu, jak se návrh zákona zrodil a proč se urychlilo jeho projednávání.

Informace č.: 78 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči)

  • 24.09.2018

Vážení přátelé, asi již víte, že Poslanecká sněmovna v pátek 21. září 2018 schválila v I. čtení senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 160 a postoupila jej do dalšího projednávání. Návrh nyní budou projednávat Výbor pro sociální politiku a také Výbor pro zdravotnictví. Návrh je poměrně jednoduchý, protože obsahuje pouze návrh na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni.

Informace č.: 72 - 2018 (Hlasování o poukázkách v hmotné nouzi)

  • 24.09.2018

Vážení přátelé, na začátku letošního roku jsme Vás informovali, že jsme prostřednictvím pana poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) a dalších poslanců iniciovali novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která by významným způsobem omezila využívání poukázek při výplatě dávek hmotné nouze, a to především u lidí, kteří si nemohou vlastní prací zvýšit svůj příjem.

Informace č.: 66 - 2018 (Novela zákona o státním fondu rozvoje bydlení)

  • 17.09.2018

Vážení přátelé,  v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.