Informace č.: 48 - 2018 (Dopis pana prezidenta M. Zemana)

  • 18.06.2018

Vážení přátelé,   v informaci NRZP ČR č. 43-2018 jsme Vás informovali o setkání s panem prezidentem Milošem Zemanem. Hlavními tématy našeho jednání byla jednak oblast přístupnosti železniční dopravy tak také nevyplácení příspěvku na péči ze strany Slovenské republiky těm občanům, kteří se přestěhovali do České republiky.

Informace č.: 47 - 2018 (zákon o veřejném zdravotním pojištění + upozornění na správní řád)

  • 11.06.2018

Vážení přátelé, Vláda ČR včera schválila novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zákona především upravuje zařazování, distribuci a úhradu zdravotnických prostředků. Novela zákona byla připravována také za účasti NRZP ČR. V rámci připomínkového řízení se nám však nepodařilo prosadit všechny změny, které považujeme za důležité.

č.: 44 - 2018 (JaInformace NRZP 2018 - jak připravit neslyšící na budoucnost? Přijďte na konferenci)

  • 29.05.2018

Vážení přátelé,  v odkaze pod textem naleznete pozvánku na konferenci „Jak připravit neslyšící na budoucnost“. Konference se připravuje u příležitosti 150. výročí existence Pražského spolku neslyšících. Vstup na konferenci je v zásadě volný, takže se můžete ještě přihlásit. Pod textem Vám zároveň posíláme odkaz na program konference, která se uskuteční 8. 6. 2018 v prostorách Staroměstské radnice. Konference je i s občerstvením a oběde

GDPR

  • 24.05.2018

Dovolte nám informovat Vás o některých nových skutečnostech, které se týkaji GDPR. Prosím čtěte v sekci Více o nás - Základní dokumenty.

Informace NRZP 2018 (Pracovní skupina k sociálnímu bydlení)

  • 15.05.2018

Vážení přátelé, ve čtvrtek 10. května 2018 se uskutečnilo první setkání pracovní skupiny k revizi Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025. NRZP ČR zastupuje v této pracovní skupině pan JUDr. Jan Hutař.  Jednání se zúčastnili zástupci MPSV, zástupci krajů, obcí, NRZP ČR, Armády spásy, Rady seniorů ČR, Svazu českých a moravských bytových družstev a další. O naléhavosti řešení tohoto problému svědčí skutečnost, že ke konci roku 2015 bylo v ČR téměř 68 000 bezdomovců nebo osob bez domova a téměř dalším 120 000 osobám ztráta bydlení bezprostředně hrozila