Informace č.: 61 - 2018 (Dopis poslankyním a poslancům ve věci novely zákona o důchodovém pojištění)

  • 05.09.2018

Vážení přátelé, po důkladné analýze senátní verze novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů našimi právníky je zcela jasné, že senátní verze novely zákona se vztahuje i na příjemce invalidních důchodů, kteří je pobírají déle než 25 let, nebo na ty důchody, kdy invalidní důchod byl přeřazen do starobního důchodu a takový důchod je vyplácen více jak 25 let.

Informace č.: 59 - 2018 (Výklad novely zákoníku práce ve věci rent)

  • 08.08.2018

Vážení přátelé, dne 19. 7. 2018 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zákon, který iniciovala NRZP ČR a týká se vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku po ztrátě zaměstnání z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, a to v souvislosti s neustálým zvyšováním minimální mzdy.