Aktuality

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem Vám posíláme informace o příležitostech pracovního uplatnění v rámci společného projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Českých drah a.s.

... čti více
17.09.2018

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

... čti více
17.09.2018

Vážení přátelé,

dostáváme často dotazy, jak je to se slevami při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP.

... čti více
17.09.2018

Vážení přátelé, 

v odkazech pod textem Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

... čti více
05.09.2018

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posíláme další argumenty pro jednání či dopisy Vašim poslankyním a poslancům ve věci podpory senátní verze novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tisk 120/6.

... čti více
05.09.2018

Vážení přátelé,

po důkladné analýze senátní verze novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů našimi právníky je zcela jasné, že senátní verze novely zákona se vztahuje i na příjemce invalidních důchodů, kteří je pobírají déle než 25 let, nebo na ty důchody, kdy invalidní důchod byl přeřazen do starobního důchodu a takový důchod je vyplácen více jak 25 let.

... čti více
05.09.2018

Vážení přátelé,

často se na nás obracíte s některými dotazy ve věci zvýšení PnP ve IV. stupni a ve věci valorizace důchodů.

... čti více
08.08.2018

Vážení přátelé,

dne 19. 7. 2018 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zákon, který iniciovala NRZP ČR a týká se vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku po ztrátě zaměstnání z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, a to v souvislosti s neustálým zvyšováním minimální mzdy.

... čti více
08.08.2018

Vážení přátelé, 

Senát dnes schválil novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů. Návrh zákona připravilo legislativní oddělení NRZP ČR ve spolupráci s poslanci Vítem Kaňkovským a Patrikem Nacherem.

... čti více
23.07.2018

Vážení přátelé,

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany opět vyhlásil Cenu za publicistické práce na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž na téma Navzdory bariérám.

... čti více
23.07.2018
Strana: 1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz