Informace č.: 56 - 2018 (Schválení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

  • 23.07.2018

Vážení přátelé,  Senát dnes schválil novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů. Návrh zákona připravilo legislativní oddělení NRZP ČR ve spolupráci s poslanci Vítem Kaňkovským a Patrikem Nacherem.

Vážení přátelé, 

Senát dnes schválil novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů. Návrh zákona připravilo legislativní oddělení NRZP ČR ve spolupráci s poslanci Vítem Kaňkovským a Patrikem Nacherem. 

Důvodem předložení byla snaha o sjednocení postupu dvou pojišťoven, kterými jsou Česká pojišťovna a Kooperativa, při výpočtu náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která přísluší zaměstnanci z důvodů pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle § 271b), odst. 3 zákoníku práce. Uvedené ustanovení totiž upravuje výpočet předmětné náhrady v době, kdy zaměstnanec nedosahuje žádného výdělku, neboť je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání tak, že za dosahovaný výdělek považuje výši minimální mzdy. Pojištění, které realizují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, však přistupují k výši minimální mzdy rozdílně. Kooperativa vychází při výpočtu náhrady po celou dobu evidence uchazeče o zaměstnání z minimální mzdy, která byla v platná době, kdy se zaměstnanec stal uchazečem o zaměstnání. Česká pojišťovna naopak vychází z aktuální výše minimální mzdy, což při každém jejím zvýšení snižuje uchazeči o zaměstnání poskytovanou náhradu za ztrátu na výdělku. Mezi stejnými skupinami zaměstnanců tak dochází k nedůvodným rozdílům ve výši poskytované náhrady, což nelze dále akceptovat.

K předloženému návrhu zákona byl ve sněmovně předložen pozměňovací návrh, v jehož znění byl následně návrh zákona schválen. Ten doplnil ustanovení § 271b), odst. 3 zákoníku práce tak, že se při výpočtu uvedené náhrady bude u uchazeče o zaměstnání zohledňovat výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení uchazeče o zaměstnání do evidence. Shodně se pozměňovací návrh promítl i do právní úpravy zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v zásadě i do zákona o vojácích z povolání.

Ačkoli se tato změna na první pohled zdá velmi jednoduchá, byla to poměrně složitá věc, protože NRZP ČR prosazovala, aby vždy platilo, že výše minimální mzdy bude v případě náhrad na ztrátě na výdělku v souvislosti s nemocí z povolání či pracovním úrazem, vždy v takové výši, která byla při prvním stanovení výše renty. Prosazení této myšlenky bylo poměrně složité. Právě schválená novela Zákoníku práce tudíž jasně stanoví, že i při přerušování výplaty rent za ztrátu na výdělku, kdy osoba bude po nějakou dobu zaměstnána, bude vždy ve výši prvního přiznání renty. Senát projednal návrh poměrně rychle, bez rozpravy. Z 63 přítomných senátorů bylo 48 senátorů pro a žádný nebyl proti. Nyní zbývá již jen podpis pana prezidenta a jakmile vyjde zákon ve Sbírce zákonů měl by být platný. 

Chtěl bych všem, kteří se na prosazení novely Zákoníku práce podíleli, poděkovat. 

Přeji Vám všechno dobré 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR