Informace č.: 16 – 2022 (Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

  • 23.02.2022

Vážení přátelé, 1.3. 2022 vstupuje v účinnost novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. úhradovou vyhlášku, kterou se stanoví ceny za jednotlivé úkony a služby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

Informace č.: 6 – 2022 (Doprava OZP v Praze)

  • 19.01.2022

Vážení přátelé, 19. 11. 2021 jsme vás informovali o změnách v dopravě osob se zdravotním postižením v Praze a přilehlých částí Středočeského kraje. Protože došlo k některým změnám, upřesňujeme tuto informaci.