GDPR

  • 24.05.2018

Dovolte nám informovat Vás o některých nových skutečnostech, které se týkaji GDPR. Prosím čtěte v sekci Více o nás - Základní dokumenty.

Informace NRZP 2018 (Pracovní skupina k sociálnímu bydlení)

  • 15.05.2018

Vážení přátelé, ve čtvrtek 10. května 2018 se uskutečnilo první setkání pracovní skupiny k revizi Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025. NRZP ČR zastupuje v této pracovní skupině pan JUDr. Jan Hutař.  Jednání se zúčastnili zástupci MPSV, zástupci krajů, obcí, NRZP ČR, Armády spásy, Rady seniorů ČR, Svazu českých a moravských bytových družstev a další. O naléhavosti řešení tohoto problému svědčí skutečnost, že ke konci roku 2015 bylo v ČR téměř 68 000 bezdomovců nebo osob bez domova a téměř dalším 120 000 osobám ztráta bydlení bezprostředně hrozila

Informace NRZP č.: 8 - 2018 (Biologická léčba - výzva)

  • 01.02.2018

Vážení přátelé, v poslední době jsou v médiích zveřejňovány případy, kdy pacientům, kteří mají onkologické onemocnění a není u nich již účinná chemoterapie či ozařování, je odmítána biologická léčba. Podle dostupných informací je biologická léčba je v některých případech indikována jako jediný možný způsob léčení. Je všeobecně známo, že tato léčba je velmi nákladná, a proto se jí často brání lékaři indikovat a ze strany pojišťoven je vyvíjen velký tlak na to, aby lékaři tuto léčbu příliš nevyužívali.

Informace NRZP: Senátní návrh zákona - tisk 207

  • 15.11.2017

Vážení přátelé, v odkazu pod textem najdete senátní návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tisk 207. Návrh podali páni senátoři Vladimír Plaček a Jiří Vosecký.

Informace NRZP:Připomínky k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

  • 15.11.2017
Informace NRZP:Připomínky k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

Vážení přátelé, v příloze Vám posíláme návrh vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů.

Informace NRZP: (Převod zapůjčeného vyřazeného zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou do vlastnictví pojištěnce)

  • 26.09.2017

Vážení přátelé,  dne 30. 8. 2017 proběhla v sídle NRZP ČR schůzka se zástupkyněmi VZP ČR paní ředitelkou Odboru kontroly a revize zdravotní péče MUDr. Emílií Bartiškovou a paní MUDr. Evou Tyblovou, vedoucí referátu revizí zdravotnických prostředků VZP ČR. Na schůzce účastníci diskutovali několik problematických bodů vyplývajících z uplatňování zákona o veřejném zdravotním pojištění ze strany VZP ČR v praxi.