Informace č.: 62 – 2021 (Pacientský HUB)

  • 21.06.2021

Vážení přátelé, Ministerstvo zdravotnictví ČR otevřelo tzv. „Pacientský HUB“, což je projekt financovaný z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska v rámci programu zdraví. Pacientský HUB je určen na podporu pacientských organizací, jejich setkávání, setkávání pacientů s experty na zdravotnictví a podobně.